Om oss


I dagens medieverd er det mange og varierte oppgåver. Såleis har eg funne gode og dyktige personar som eg samarbeidar med for å kunne gi kunden den beste løysinga. Eg veit såleis at eg kan hjelpe deg med dine behov innanfor media. MJK Media kan med andre ord tilby alle tenester. Sjølv har eg over 25 års erfaring innan media, og kan gi gode råd til små, mellomstore og store bedrifter i regionen. MJK Media samarbeider med lokale- og eksterne samarbeidspartnarar. Har du planar om ny profilering, ny heimeside, ny logo eller andre prosjekt? MJK Media løyser oppgåvene saman med deg som kunde. MJK Media utfører alt innan mediesektoren. Ingen oppgåve er for stor, ingen er for liten. MJK Media har også programleiarar til events, toastmaster til bryllup eller leiar for pressekonferanser. Vi lagar film, dokumentarar og dubbar. Vi skriv bøker og tekstar til alle anledninger, som mellom anna jubileumsbøker og hefter. MJK Media utfører alt frå A til Å.

...tomorrow we will run faster, stretch out our arms farther... And then one fine morning— So we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past.

Til Teneste!


Skribent/fotograf

Med over 25 års erfaring som journalist, tek vi på oss alle typer journalistiske oppdrag. Dette kan vere pressemeldingar, rapportar, søknader med meir.

Media Rådgjevar

Vi gir råd med tanke på mediastrategi for både små og store bedrifter.

Event

Vi har programleiar, lys og lyd, og tek på oss alt i samband med arrangementet.

Konferansier

Til møter, bryllup, quizmaster, speaker, kjøkmeister, toastmaster.

Kontakt oss!


454 97 116